Ταυτόχρονη Θερμο-χημειο-ακτινοθεραπεία στην θεραπεία του Γλοιοβλαστώματος

Προκαταρκτικά Αποτελέσματα από το Tomsk, Εθνικό Ερευνητικό Ιατρικό Κέντρο της Ρωσικής Ακαδημίας Επιστημών

Η αντιμετώπιση του γλοιοβλαστώματος, του πιο κοινού και επιθετικού τύπου εγκεφαλικών όγκων, είναι δύσκολη και έχει γνωρίσει περιορισμένη επιτυχία μέχρι σήμερα. Στο σημείο αυτό γίνεται αναφορά στην ενδιαφέρουσα εργασία του Ινστιτούτου Αντικαρκινικών Ερευνών στο Tomsk , του Εθνικού Ερευνητικού Ιατρικού Κέντρου της Ρωσικής Ακαδημίας Επιστημών, του Κρατικού Ιατρικού Πανεπιστημίου της Σιβηρίας στο Tomsk και του Πολυτεχνικού Πανεπιστημίου Εθνικής Έρευνας του Tomsk.
Anastasiya I. Ryabova, Valery A. Novikov, Olga V. Gribova, Evgeny L. Choynzonov, Zhanna A. Startseva, Evgeny G. Grigoryev, Irina A. Miloichikova, Nataliya D. Turgunova and Polina V. Surkova

Περίληψη και Συμπεράσματα

Το Γλοιοβλάστωμα αποτελεί έναν από τους πιο κοινούς εγκεφαλικούς όγκους με πολύ κακή διάγνωση. Με αυτή την παθολογία το ποσοστό επιβίωσης ενός ασθενή είναι περίπου 3 μήνες αλλά με βάση τις εξελίξεις των τελευταίων ετών και τον εντατικό συνδυασμό χειρουργικής επέμβασης, χημειο-ακτινοθεραπείας και υπερθερμίας μπορεί να επιτευχθεί μέσος χρόνος επιβίωσης περίπου 2 ετών. Ανάμεσα στον Δεκέμβρη του 2013 και τον Αύγουστο του 2017, 30 ασθενείς που είχαν πρόσφατα διαγνωστεί με υποσκηνιδιακό γλοιοβλάστωμα αντιμετωπίστηκαν με διακρανιακή υπερθερμία με ραδιοσυχνότητες παράλληλα με την χημειοθεραπεία. Ο μέσος χρόνος παρακολούθησης μετά την χειρουργική επέμβαση σε αυτή την μελέτη ήταν 12 μήνες (95% διάστημα εμπιστοσύνης (CI): 8.5-23 μήνες).
Ο μέσος χρόνος επιβίωσης άνευ νόσου ήταν 9.6 μήνες (95% CI: 7.2-19.0 μήνες). Η μέση συνολική επιβίωση για τους υπό έρευνα ασθενείς ήταν 23.4 μήνες. Ευτυχώς, δεν παρατηρήθηκε αύξηση στις συστηματικές παρενέργειες από την χημειοθεραπεία σε σύγκριση με την συχνότητα που περιγράφεται στην ομάδα ελέγχου. Τα αρχικά αποτελέσματα έδειξαν ότι η χρήση ταυτόχρονης θερμο-χημειο-ακτινοθεραπείας με διακρανιακή υπερθερμία με ραδιοσυχνότητες βελτίωσε το ποσοστό επιβίωσης χωρίς εξέλιξη της νόσου ενώ τα ποσοστά συνολικής επιβίωσης έδειξαν επίσης να αυξάνονται. Λόγω του ότι δεν έχουν εντοπιστεί σημαντικές επιπλοκές στις θεραπείες μέχρι σήμερα, η έρευνα στο Tomsk συνεχίζεται προκειμένου να επιτευχθούν στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα και να σταθεροποιηθεί περαιτέρω αυτή η στρατηγική θεραπείας.

Η ομάδα της Celsius42

Λήψη Αρχείου:
https://www.intechopen.com/books/glioma-contemporary-diagnostic-and-therapeutic-approaches/concurrent-thermochemoradiotherapy-in-glioblastoma-treatment-preliminary-results

Ομάδα Ενημέρωσης της Celsius42

Η ομάδα μας που αποτελείται από διαφορετικές ειδικότητες στο πεδίο του μάρκετινγκ και των εφαρμογών, και υποστηρίζεται από τον Δρ. Hüseyin Sahinbas και τον Martin Rösch βρίσκεται στην διάθεση σας για περιγραφή και συνοπτική παρουσίαση κλινικών κειμένων και εφαρμογών. Πληροφορίες για τους χρήστες και τους ασθενείς σχετικά με την υπερθερμία

Celsius42 GmbH
Hermann-Hollerith-Str. 11a
52249 Eschweiler
Deutschland

+49 (0) 24 03 – 7829 230

Celsius42 Korea LTD
GunpoIT-Valley, A 3102-1, S-B102, 17, Gosan-ro148 Beon-gil,
Gunpo-city, Gyunggi-do,
South Korea

+82-70-5208 7622